Home

Nederlands

Scientists4Future NL is een spontane en zelf-sturende alliantie van Nederlandse wetenschappers.

In het kader van de wereldwijde klimaatstaking in september is er een gemeenschappelijke verklaring opgesteld die tot nu toe door 2100 wetenschappers en organisaties is ondertekend.

Veel wetenschappers maken zich zorgen over klimaatverandering maar maken dit niet kenbaar vanwege potentiële negatieve gevolgen (persoonlijke aanvallen in de media, vermeend inboeten aan objectiviteit, etc). Scientists4Future NL is een platform om deze zorgen te bespreken en samen oplossingen te zoeken om toch actief te kunnen zijn.

Wij zien het als noodzaak niet alleen experts op het gebied van klimaat samen te brengen, maar de volledige diversiteit aan wetenschappelijke vakgebieden. Klimaatverandering zorgt voor complexe en veelzijdige problemen/vraagstukken die de expertise, talenten, ervaringen, en inzichten van alle wetenschappelijke disciplines vereisen om tot gepaste oplossingen/antwoorden te komen.

Interesse om je aan te sluiten? Neem contact op.

English

Scientists4Future NL is a self-organised, self-initiated alliance of scientists from Dutch universities and research institutes.

We facilitated the writing of a collaborative statement in the lead up to the global strike calling for climate action. Up to now, 2100 scientists and organizations have signed the statement.

Many scientists are worried about climate change but do not speak out because they are concerned this may have negative consequences (media backlash, perceived loss of objectivity, etc). Scientists4Future NL is a space to discuss and address these concerns and find ways to be active.  


We consider it necessary to bring together not only experts in climate-related topics, but the full diversity of disciplines in science. Climate change poses complex multi-faceted problems/questions that require the expertise, gifts, experiences, and insights from all scientific and scholarly disciplines to come to suitable solutions/answers.


Interested in joining? Get in touch.