About us

Nederlands

Wij, leden van Scientists4Future NL, roepen op tot een adequaat antwoord op klimaatverandering.

Wij zijn academici die zich zorgen maken over klimaatverandering en de staat van de natuur en het milieu. Tegelijkertijd willen we waken over de wetenschappelijke integriteit en objectiviteit van onze leden.

Ons streven is om representatief te zijn voor zoveel mogelijk bezorgde wetenschappers binnen Nederland. Eén van de middelen om dat te doen is consensusbesluitvorming, waarbij geluisterd wordt naar de ideeën, wensen en zorgen van iedere persoon.

Wij ondersteunen deelnemers aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zolang deze niet-gewelddadig van aard zijn en overeenstemmen met onze gemeenschappelijke verklaring uit september 2019. Het gebruik van onze logo’s en banners op zulke manifestaties is in de geest van S4F NL. Dit betekent dus niet dat S4F NL als initiatief alle eisen van een bepaalde actie ondersteunt, maar enkel dat de dragers hiervan actief zijn in S4F NL en de actie persoonlijk steunen.

English

We, members of Scientists4Future NL, are motivated to actively call for response on climate change.

We are academics who are concerned about anthropogenic climate change and the state of the natural world, whilst at the same time determined to maintain scientific independence and objectivity. 

It is an explicit goal to function as a group that reflects the concerns of as many Netherlands-based scientists as possible. We aim to use the practice of consensus decision making to listen to the thoughts, goals and concerns of every member.

We support individuals attending non-violent events as long as they are aligned with the public consensus statement published in September 2019. The use of our logos and banners at such events is in the spirit of S4F NL. This does not mean that S4F NL as an initiative fully supports all demands of an action, but that the participants are active in S4F NL and personally support this action.

Team

Current as of October 2019.

 • Dave van Wees (VU)
 • Tanya Lippmann (VU)
 • Peter Roessingh (UvA)
 • Leo van Kampenhout (UU)
 • Ana Poças Ribeiro (UU)
 • David Wichmann (UU)
 • Daniele Castellana (UU)
 • Maarten Schrama (UL)
 • Michiel in ‘t Zandt (Radboud)
 • Laura Muntjewerf (TU Delft)
 • Sanli Faez (UU)
 • Kevin Helfer (TU Delft)

History

Scientists4Future NL is voortgekomen uit een eerder initiatief aan de VU. Voorafgaand aan de klimaatmars in Amsterdam op 10 maart 2019 heeft het cluster Aarde en Klimaat van de VU Amsterdam een open brief gepubliceerd om deze mars te steunen. De inhoud van deze brief werd overeengekomen middels consensus en de brief is gepubliceerd namens het gehele cluster. Tijdens dit proces is bedacht om dit te herhalen in het groot, met vertegenwoordiging van alle Nederlandse universiteiten. 

Verder zijn wij geïnspireerd door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid in Rotterdam, die aanjager was van de open steunbrief aan spijbelende scholieren in Trouw in februari 2019, en Ernst-Jan Kuiper, die werkte aan een vergelijkbaar initiatief.

Tot slot bouwen we voort op het werk van collega’s in België (Scientists4Climate); het Duitse taalgebied (Scientists4Future); en internationaal (ScientistsForFuture). Het Duitstalige initiatief verzamelde 26.800 handtekeningen binnen een maand en kreeg daarna veel aandacht in de media en in het politieke debat (Hagedorn et al., 2019).  

Scientists4Future NL evolved from an initiative of the Climate Cluster of the VU Amsterdam who published a public letter supporting the Amsterdam Climate March in March 2019. During the letter writing process, the idea arose to write a statement supported by all Dutch universities. 

We also take knowledge and inspiration from Jan Rotmans (Professor of Transition Studies & Sustainability, Erasmus University Rotterdam), who initiated a letter of support for striking school children in February 2019, and Ernst-Jan Kuiper (Utrecht University), who gathered hundreds of signatures of concerned climate scientists but which were never published.

We gather inspiration from, and build upon previous efforts of our fellow scientists in Belgium (Scientists4Climate); Germany, Austria & Switzerland (Scientists4Future); and internationally (ScientistsForFuture). The German initiative gathered 26,800 signatures within a month, impacting national-level political debate in Germany, Austria and Switzerland (Hagedorn et al., 2019). 

About the logo

Logo courtesy of Scientists4Future, warming stripes courtesy of Ed Hawkins.