Over Scientists4Future NL

🇳🇱 Veel wetenschappers maken zich zorgen over klimaatverandering maar maken dit niet kenbaar vanwege potentiële negatieve gevolgen (persoonlijke aanvallen in de media, vermeend inboeten aan objectiviteit, etc).

Scientists4Future NL is een platform om deze zorgen te bespreken en samen manieren te zoeken om toch actief te kunnen zijn.

🇬🇧 Many scientists are worried about climate change but do not speak out because they are concerned this may have negative consequences (media backlash, perceived loss of objectivity, etc).

Scientists4Future NL is a platform to discuss and address these concerns and find ways to be active.  

Motivatie

Wij, de leden van Scientists4Future NL, maken ons zorgen over de klimatologische en ecologische crises. 

Als academici roepen wij actief op tot een veel sterker antwoord op deze crises, maar waarbij we onze wetenschappelijke integriteit waarborgen.

Gegeven de enorme uitdagingen zien wij een noodzaak voor onmiddellijke en verregaande veranderingen in talloze facetten van de maatschappij.

Een adequaat antwoord op de klimatologische en ecologische crises vereist een grote diversiteit aan inzichten, kennis en ervaring. Wij nodigen wetenschappers van alle disciplines uit om zich bij ons aan te sluiten.

We, the individuals of Scientists4Future NL, are concerned about anthropogenic climate change and the ecological crisis.

We are academics motivated to actively call for a stronger response to these crises, whilst at the same time determined to maintain scientific independence.

Given the enormous challenges of the climate and ecological crises, we recognise the need for immediate and decisive action on many levels of society .

Addressing the climate and ecological emergencies requires a wide diversity of insights, knowledge and experience. We invite scientists and scholars from all disciplines (e.g. from sciences or humanities) to join us.

Over ons persoonlijk

Op de pagina Wie zijn Wij vind je een overzicht van actieve leden.

Op de pagina Personal Stories lees je wat ons persoonlijk inspireert.

See an overview of active members on the page Wie zijn Wij.

Find out more about our Personal Stories.

Geschiedenis

Scientists4Future NL werd in de zomer van 2019 opgericht

De organisatie is is voortgekomen uit een eerder initiatief aan de VU. Voorafgaand aan de klimaatmars in Amsterdam op 10 maart 2019 heeft het cluster Aarde en Klimaat van de VU Amsterdam een open brief gepubliceerd om deze mars te steunen. De inhoud van deze brief werd overeengekomen middels consensus en de brief is gepubliceerd namens het gehele cluster. Tijdens dit proces is bedacht om dit te herhalen in het groot, met vertegenwoordiging van alle Nederlandse universiteiten. 

Verder zijn wij geïnspireerd door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid in Rotterdam, die aanjager was van de open steunbrief aan spijbelende scholieren in Trouw in februari 2019, en Ernst-Jan Kuiper, die werkte aan een vergelijkbaar initiatief.

Tot slot bouwen we voort op het werk van collega’s in België (Scientists4Climate); het Duitse taalgebied (Scientists4Future); en internationaal (ScientistsForFuture). Het Duitstalige initiatief verzamelde 26.800 handtekeningen binnen een maand en kreeg daarna veel aandacht in de media en in het politieke debat (Hagedorn et al., 2019).  

Scientists4Future NL was founded in the summer of 2019 

The organisation evolved from an initiative of the Climate Cluster of the VU Amsterdam who published a public letter supporting the Amsterdam Climate March in March 2019. During the letter writing process, the idea arose to write a statement supported by all Dutch universities. 

We also take knowledge and inspiration from Jan Rotmans (Professor of Transition Studies & Sustainability, Erasmus University Rotterdam), who initiated a letter of support for striking school children in February 2019, and Ernst-Jan Kuiper (Utrecht University), who gathered hundreds of signatures of concerned climate scientists but which were never published.

We gather inspiration from, and build upon previous efforts of our fellow scientists in Belgium (Scientists4Climate); Germany, Austria & Switzerland (Scientists4Future); and internationally (ScientistsForFuture). The German initiative gathered 26,800 signatures within a month, impacting national-level political debate in Germany, Austria and Switzerland (Hagedorn et al., 2019). 

Over het logo

Logo courtesy of Scientists4Future, warming stripes courtesy of Ed Hawkins.