Over Scientists4Future NL

🇳🇱 Veel wetenschappers maken zich zorgen over klimaatverandering maar maken dit niet kenbaar vanwege potentiële negatieve gevolgen (persoonlijke aanvallen in de media, vermeend inboeten aan objectiviteit, etc). Scientists4Future NL is een platform om deze zorgen te bespreken en samen oplossingen te zoeken om toch actief te kunnen zijn.

🇬🇧 Many scientists are worried about climate change but do not speak out because they are concerned this may have negative consequences (media backlash, perceived loss of objectivity, etc). Scientists4Future NL is a space to discuss and address these concerns and find ways to be active.  

Motivatie

Wij, de leden van Scientists4Future NL, maken ons zorgen over de klimatologische en ecologische crises. 

Als academici roepen wij actief op tot een veel sterker antwoord op deze crises, maar waarbij we onze wetenschappelijke integriteit waarborgen.

Gegeven de enorme uitdagingen zien wij een noodzaak voor onmiddellijke en verregaande veranderingen in talloze facetten van de maatschappij.

Een adequaat antwoord op de klimatologische en ecologische crises vereist een grote diversiteit aan inzichten, kennis en ervaring. Wij nodigen wetenschappers van alle disciplines uit om zich bij ons aan te sluiten.

We, the individuals of Scientists4Future NL, are concerned about anthropogenic climate change and the ecological crisis.

We are academics motivated to actively call for a stronger response to these crises, whilst at the same time determined to maintain scientific independence.

Given the enormous challenges of the climate and ecological crises, we recognise the need for immediate and decisive action on many levels of society .

Addressing the climate and ecological emergencies requires a wide diversity of insights, knowledge and experience. We invite scientists and scholars from all disciplines (e.g. from sciences or humanities) to join us.

Onze verhalen

“Ik ben Oscar van Vliet, 44 jaar oud en adviseur fondsenwerving bij de Universiteit Utrecht. Ik ben begin 2020 bij S4F actief geworden. Ik was ooit een actief in de studenten milieubeweging, bezig om van universiteiten en studenten meer te aandacht te vragen voor duurzaamheid in onderwijs en dagelijks leven (als je dat iets lijkt, zie https://www.studentenvoormorgen.nl). Daarna heb ik 15 jaar onderzoek gedaan naar de vraag waarom zijn we nog niet overgestapt op groene energie en mobiliteit. Met andere woorden, barrières vinden en oplossingen die technische en economisch haalbaar zijn, en ook aantrekkelijk voor de mensen die de verandering daadwerkelijk moeten gaan doorvoeren. Ik ben vorige jaar opgehouden met onderzoek, maar ik wil nog steeds bijdragen aan een veilig klimaat. Ik houd van mensen en onze planeet, vooral mijn dochtertje, en ik wil jonge mensen van alle leeftijden ondersteunen in het bouwen van een meer duurzame wereld.

Oscar van Vliet

“My name is Delphine Lobelle, I am Belgian and 29 years old. I only recently joined Scientists for Future, NL since I started a postdoc at Utrecht University in September 2019. I decided that my research in climate change (during my PhD) and plastic pollution (currently) is not sufficient for the change that I would like to see on a global scale. As scientists, it is easy to stay stuck in the ‘science bubble’ and hope that our research gets out to the general public/politicians somehow, however the bridge between those stakeholders is still very much lacking. Not only does S4FNL endorse the science behind what climate activists are striking for but we are also looking into ways to educate the school children and teachers about climate change in order to better understand what they are striking for. I’m looking forward to this new project in the coming year!”

Delphine Lobelle

“My name is Oscar and I’m an environmental scientist with a focus on freshwater resources. I’ve had a pretty diverse career until now ranging from technical to research roles in sectors such as ecotourism, biotechnology, mining and education. However my goal has always been to contribute to responsible natural resource management and community-based sustainable development. I joined S4FNL to help strengthen the link between the science of climate change and social movements; both of which are calling for sustainable alternatives to the status quo. I think this is a great opportunity to gain momentum for real change by combining data-driven evidence and passion.”

Oscar Alvarado

“I’m Laura Claret Fernández, 26, and member of S4F in the Nijmegen group. I’m Spanish, and I ended up doing a PhD in the Microbiology department at Radboud University (Nijmegen) thanks to my curiosity and my firm belief that you make your own path. I did my biotechnology degree in Sevilla, where I discovered SynBio (synthetic biology) and joined an iGEM group. There, I worked on a project for two years to get useful products out of waste products using bacteria for it. It was an amazing experience to work in a project like this! I wanted to be one of those SynBio people making a better world, so after my master I came to Nijmegen to work on bugs that are used in waste water treatment plants. I’ve always wanted to help society through science, and I’ve always done quite some on science communication, but that wasn’t enough anymore. Taking into account how much is going on with climate change, I decided I needed to be more active and join the action. So here I am, trying to make the world a better place both with my science and my involvement in S4F!”

Laura Claret Fernandez

“Ik ben Peter Roessingh, 65 jaar, bioloog en werkzaam bij de UvA. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in milleuproblemen en de grenzen aan de groei, maar rond 2006 raakt ik serieus gearlarmeerd door wat ik las over klimaatverandering. Een paar jaar lang verkondigde ik een pikzwarte boodschap maar werd daar ook buitengewoon somber van. Als een vorm van zelfhulp sloot ik me aan bij Code Rood, een groep klimaatactivisten. Ik realiseerde me ook de de kern van het probleem in de de stuctuur van onze maatschappij besloten zit, en ik ben er nu van overtuigd dat grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakenlijk is om de politiek in te laten zien hoe serieus de situatie is, en de drastische verandering die nodig zijn ook op tijd te realiseren.

Afgelopen zomer maakte ik een excursie uit mijn ’activisten bubble” en besloot dat een verbreding van tactieken nuttig zou kunnen zijn. Ik kwam in contact met Tanya en Dave en met zijn drieen richten we Scientists4future NL op. Dat is het punt waarop ik nu ben aangekomen, van een algemene bezorgdheid voor 2006, via een groeiende en tenslotte onhoudbare somberheid rond 2015, naar een toenemend, kracht gevend activisme, tenslotte uitmondend in een verbreding van mijn perspectief, met meer tijdsinvestering in het motiveren en mobiliseren van mijn eigen collega’s, de wetenschappers. Wetenschappers weten beter dan wie ook wat er gaande is, maar zijn geremd om die kennis effectief uit te dragen. Ik hoop dat mijn bijdrage aan Scientsts4future de stem van de wetenschap luider en effectiever zal maken.”

Peter Roessingh

Geschiedenis

Scientists4Future NL werd in de zomer van 2019 opgericht

De organisatie is is voortgekomen uit een eerder initiatief aan de VU. Voorafgaand aan de klimaatmars in Amsterdam op 10 maart 2019 heeft het cluster Aarde en Klimaat van de VU Amsterdam een open brief gepubliceerd om deze mars te steunen. De inhoud van deze brief werd overeengekomen middels consensus en de brief is gepubliceerd namens het gehele cluster. Tijdens dit proces is bedacht om dit te herhalen in het groot, met vertegenwoordiging van alle Nederlandse universiteiten. 

Verder zijn wij geïnspireerd door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid in Rotterdam, die aanjager was van de open steunbrief aan spijbelende scholieren in Trouw in februari 2019, en Ernst-Jan Kuiper, die werkte aan een vergelijkbaar initiatief.

Tot slot bouwen we voort op het werk van collega’s in België (Scientists4Climate); het Duitse taalgebied (Scientists4Future); en internationaal (ScientistsForFuture). Het Duitstalige initiatief verzamelde 26.800 handtekeningen binnen een maand en kreeg daarna veel aandacht in de media en in het politieke debat (Hagedorn et al., 2019).  

Scientists4Future NL was founded in the summer of 2019 

The organisation evolved from an initiative of the Climate Cluster of the VU Amsterdam who published a public letter supporting the Amsterdam Climate March in March 2019. During the letter writing process, the idea arose to write a statement supported by all Dutch universities. 

We also take knowledge and inspiration from Jan Rotmans (Professor of Transition Studies & Sustainability, Erasmus University Rotterdam), who initiated a letter of support for striking school children in February 2019, and Ernst-Jan Kuiper (Utrecht University), who gathered hundreds of signatures of concerned climate scientists but which were never published.

We gather inspiration from, and build upon previous efforts of our fellow scientists in Belgium (Scientists4Climate); Germany, Austria & Switzerland (Scientists4Future); and internationally (ScientistsForFuture). The German initiative gathered 26,800 signatures within a month, impacting national-level political debate in Germany, Austria and Switzerland (Hagedorn et al., 2019). 

Over het logo

Logo courtesy of Scientists4Future, warming stripes courtesy of Ed Hawkins.