Doe mee / get involved

🇳🇱 Word ook actief!

We verwelkomen wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten en instituten. Iedereen die toestemt met de Community Principles en de Gedragscode is welkom om zich aan te sluiten. Draag bij naar mogelijkheden en beschikbaarheid.

🇬🇧 Become active!

We welcome scientists and scholars from all Dutch universities and institutes. Anyone who adheres to our Community Principles and Code of Conduct is welcome to join. Contribute according to possibilities and availability.

Wat we doen

Scientists4Future NL is meer een platform dan een organisatie, wat betekent dat er weinig ‘vaste’ activiteiten zijn en het staat iedereen vrij om iets nieuws te starten, op lokaal of landelijk niveau.

Hieronder een paar voorbeelden van waar we mee bezig zijn:

 • Helpdesk Klimaat, een website met vragen over klimaatverandering, beantwoord door wetenschappers;
 • videoproject #1punt5
 • we organiseren ‘blokken’ voor wetenschappers tijdens klimaatstakingen;
 • levend houden van het debat over de rol van de wetenschapper ten tijde van klimaatcrisis, bijvoorbeeld tijdens conferenties;
 • ontwikkelen van educatief materiaal;
 • website, nieuwsbrief, sociale media etc.

What we do

Scientists4Future NL is more a platform than an organization, which means that there are few ‘permanent’ activities and everyone is free to start something new, at either the local or national level.

Now follow some examples of activities we are working on.

 • Helpdesk Klimaat, a Q&A website on climate change, with answers from scientists;
 • video project #1punt5
 • we organise ‘scientist blocs’ during climate strikes;
 • keep alive the discussion on the role of academics during times of climate crisis, for instance during conferences;
 • development of educational material;
 • website, newsletter, social media etc.

Wat we willen doen

Hieronder een paar activiteiten die al vaak genoemd zijn maar waar nog hulp voor nodig is cq. een kartrekker voor gezocht wordt.

 • op onze eigen instituten campagne voeren voor duurzamer beleid;
 • webinars voor studenten van middelbaar / hoger onderwijs;
 • vertalen van Duits- en Engelstalige educatief materiaal naar het Nederlands
 • politiek lobbywerk.

What we want to do

Listed below are a few activities that have been mentioned a few times before but that are in need for more help and/or someone to take the lead.

 • campaign for more sustainable practices and policies at our own institutes;
 • webinars at the high school level;
 • translation of educational material from English / German to Dutch;
 • political lobbying.

Lokale groepen

Op moment van schrijven (juni 2020) zijn er lokale groepen actief in Nijmegen, Utrecht, Delft en Amsterdam.

Local groups

At the time of writing (June 2020) there are active local groups in the following cities: Nijmegen, Utrecht, Delft and Amsterdam.