Kennismaken met Klimaatkunde


Welkom bij Kennismaken met Klimaatkunde – een 5-delige webinarreeks over het klimaatsysteem en de natuurkunde erachter.

Deel 1: Broeikasgassen en klimaat
Deel 2: Het grote ijs
Deel 3: Weer en extremen in Nederland
Deel 4: Waar komt het water vandaan?
Deel 5: Klimaat van het verleden: lessen voor de toekomst?

Links
Youtube link
Add to calendar (.ics file)

Donderdag 30 maart 15:00 – 16:00 CEST

Samenvatting
Zeespiegelstijging is voor Nederland een van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering. Aan de hand van resultaten van het meest recente IPCC rapport neem ik jullie mee in een inleiding op de zeespiegelwetenschap. Hoe weten we dat de zeespiegel stijgt? Welke processen zijn er verantwoordelijk voor zeespiegelstijging? En wat zijn de projecties voor toekomstige veranderingen?

Over de spreker
Dr. Aimée Slangen is senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. Haar onderzoek is gericht op zeespiegelverandering, zowel in de open oceaan als in de interactie met de kust. Met haar onderzoeksgroep probeert zij meer begrip te krijgen van zeespiegelstijging in het verleden, en betere projecties te maken voor de toekomst. Zij is hoofdauteur van het IPCC AR6 rapport voor hoofdstuk 9 over oceanen, cryosfeer en zeespiegelstijging.

Over de webinarreeks

Kennismaken met Klimaatkunde is een 5-delige webinarreeks over het klimaatsysteem en de natuurkunde erachter. De reeks richt zich op het bredere publiek (docenten, scholieren, politici) en ook op mede-academici die meer willen leren over het klimaatsysteem.

Kennismaken met Klimaatkunde wordt georganiseerd door Scientists for Future NL, een coalitie van bezorgde wetenschappers.