Kennismaken met Klimaatkunde


Welkom bij Kennismaken met Klimaatkunde – een 5-delige webinarreeks over het klimaatsysteem en de natuurkunde erachter.

Deel 1: Broeikasgassen en klimaat
Deel 2: Het grote ijs
Deel 3: Weer en extremen in Nederland
Deel 4: Zeespiegelverandering wereldwijd en langs de Nederlandse kust
Deel 5: Klimaat van het verleden: lessen voor de toekomst?

Links
Youtube link
Add to calendar (.ics file)

Donderdag 23 maart 16:00 – 17:00 CET

Samenvatting
De uitstoot van broeikasgassen leidt tot mondiale klimaatverandering. Wereldwijd is de gemiddelde jaartemperatuur al ruim 1,1 °C gestegen. In deze lezing zullen we bespreken hoe die mondiale klimaatverandering leidt tot een verandering van het weer lokaal of regionaal, met specifieke aandacht voor het weer in Nederland. De opwarming in Nederland gaat sneller dan wereldwijd, en warme dagen warmen meer nóg weer sneller op dan ‘gemiddelde’ dagen. Behalve temperatuur zijn er ook veranderingen in andere variabelen, denk aan extreme buien en droogte. We zullen bespreken welke klimaatmechanismen er achter deze veranderingen schuilen, en of alle waargenomen veranderingen direct te linken zijn aan klimaatverandering. Tenslotte kijken we vooruit naar oktober 2023, wanneer KNMI haar nieuwe nationale klimaatscenario’s zal publiceren.

Over de spreker
Karin van der Wiel (Dordrecht, 1988) werkt sinds 2016 als klimaatonderzoeker op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het KNMI waarschuwt de samenleving om de risico’s op het gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken. Op het gebied van klimaat doen we dat bijvoorbeeld door middel van klimaatscenario’s die het mogelijk toekomstig klimaat in Nederland beschrijven. Daarnaast doen we klimaatonderzoek, waarin bijvoorbeeld veranderingen in extreem weer worden geduid en hoe dat extreme weer leidt tot maatschappelijke impacts.

Over de webinarreeks

Kennismaken met Klimaatkunde is een 5-delige webinarreeks over het klimaatsysteem en de natuurkunde erachter. De reeks richt zich op het bredere publiek (docenten, scholieren, politici) en ook op mede-academici die meer willen leren over het klimaatsysteem.

Kennismaken met Klimaatkunde wordt georganiseerd door Scientists for Future NL, een coalitie van bezorgde wetenschappers.