Future Scientists Webinar

Upcoming

Links
Livestream (Youtube)
FB event (Facebook)
Calendar event (.ics file)
Live Q&A (Mentimeter)

Samenvatting / Abstract
In mijn lezing verbind ik de klimaatcrisis met het ontstaan van psychische problemen. Ik richt me in het bijzonder op de vraag wat die crisis betekent voor jonge mensen (zij worden immers de komende decennia geconfronteerd met de gevolgen hiervan). Ik probeer ook een antwoord te geven op de vraag hoe we ons mentaal op deze crisis kunnen voorbereiden. Hoe behouden we onze veerkracht? Dat is voor iedereen een belangrijk thema, en zeker ook voor wetenschappers die de feiten onder ogen (moeten) zien.

In my lecture, I connect the climate crisis with the emergence of mental health problems. In particular, I focus on the question of what this crisis means for young people (after all, they will be confronted with its consequences in the coming decades). I also try to answer the question of how we can mentally prepare ourselves for this crisis. How do we maintain our resilience? This is an important issue for everyone, and certainly also for scientists who (have to) face the facts.)

Spreker / speaker
Jaap van der Stel is sociaal wetenschapper, twee keer gepromoveerd en thans werkzaam als lector psychische gezondheidszorg bij Hogeschool Leiden. Hij publiceerde twee jaar terug bij SWP (Amsterdam) het boek Veerkracht bij klimaatverandering. Hij publiceerde een reeks boeken over psychische gezondheid en gezondheidszorg. Op dit moment participeert hij in een consortium dat onderzoek gaat doen naar klimaat en (mentale) gezondheid.

Jaap van der Stel is a social scientist, has a PhD twice and is currently working as a lecturer in psychological health care at Hogeschool Leiden. Two years ago he published the book Resilience to Climate Change with SWP (Amsterdam). He has published a series of books on mental health and health care. At the moment he is participating in a consortium that will do research on climate and (mental) health.

Agenda

2021

About ‘Future Scientists’

By now, most people are aware of the seriousness of climate change and the ecological crisis (e.g., see this 2019 EU Survey). However, awareness by itself may not lead to behavioral change, let alone system and cultural change.

In the Future Scientists webinar series, we explore how to go forward in the decisive decade to come. As scholars and scientists, what is our role in contributing towards the “rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society” (IPCC) required to stay below 1,5 °C of warming? What system or cultural changes need to be discussed more widely, and how to best communicate that? Lastly, taking a more introspective view, how do we cope with emotions coming from the barrage of “bad news” regarding the state of our planet?