Persbericht: Oproep aan universiteiten en hogescholen om duurzaam te bankieren

17 januari 2023 – voor onmiddellijke publicatie

De financiële dienstverleners van Nederlandse universiteiten en hogescholen handelen niet in lijn met het Parijsakkoord. Wetenschappers en studenten roepen hun instellingen daarom op duurzaam te gaan bankieren: Scientists for Future NL stuurde samen met de KNAW Jonge Akademie, 10 universitaire Young Academies en Studenten voor Morgen deze week een brief naar alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Hierin stellen ze dat een versnelde transitie naar een duurzame samenleving nodig is en dat kennisinstellingen hier een leiderschapsrol in moeten vervullen. Universiteiten en hogescholen moeten kritisch kijken naar hun banken en verzekeraars, en ze aanspreken op hun investeringskeuzes.

Anne Urai (universitair docent Universiteit Leiden) ondertekende de brief en stelt: “Nederlandse universiteiten en hogescholen doen veel om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, ze doen onderzoek naar klimaatverandering en leiden studenten op voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn ze klant bij banken en verzekeraars die nog steeds investeren in extractie en expansie van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas: producten waarvan duidelijk is dat we er zo snel mogelijk vanaf moeten. Dit vraagt om actie.”

Momenteel bankieren de meeste hoger onderwijsinstellingen bij grootbanken als ING, Rabobank en Deutsche Bank met een discutabele reputatie als het gaat om duurzaamheid. In 2021 financierde ING de fossiele sector (olie, kolen en gas) voor 10,7 miljard dollar, Rabobank voor 2,1 miljard dollar en Deutsche Bank voor 9,1 miljard dollar.

De signaalwaarde van duurzaam bankieren is groot. Universiteiten en hogescholen vertegenwoordigen immers de wetenschappelijke consensus, en het vertrouwen in de wetenschap is in Nederland hoog: dit geeft kennisinstellingen een belangrijke voorbeeld- en leiderschapsrol in de duurzaamheidstransitie.

De brief doet concrete aanbevelingen aan universiteiten en hogescholen. Zo kunnen duurzame selectiecriteria worden meegenomen bij het kiezen van een nieuwe bank of verzekeraar (zie bijvoorbeeld Eerlijke Bankwijzer). Ook kan nu al een deel van de financiële bedrijfsvoering ondergebracht worden bij een duurzame bank (op dit moment zijn duurzame banken helaas vaak nog te klein om de gehele bedrijfsvoering op zich te nemen). Daarnaast adviseert de coalitie in groepsverband op te trekken richting de bancaire sector, in plaats van individueel. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidde in 2021 tot het besluit van pensioenfonds ABP om zich terug te trekken uit fossiele beleggingen.