Persbericht: invoering klimaatonderwijs op de middelbare school

Wetenschappers doen oproep aan minister voor invoering klimaatonderwijs op de middelbare school

In een brief aan minister Mariëlle Paul pleit een brede groep wetenschappers voor de invoering van integraal klimaatonderwijs op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Doelmatig klimaatonderwijs is volgens de opstellers van de brief noodzakelijk om jongeren voor te bereiden op de grote uitdagingen die hun generatie als gevolg van klimaatverandering te wachten staan. Daarnaast is gerichte educatie noodzakelijk om jongeren weerbaar te maken tegen klimaat-desinformatie. De brief is een initiatief van Scientists for Future NL en is ondertekend door ruim 80 hoogleraren, universitair docenten en onderzoekers.

Terwijl de politiek ruim een half jaar uittrekt voor de formatie van een nieuw kabinet, zet de verandering van ons klimaat genadeloos door. De gevolgen hiervan treffen vooral jonge generaties. “Jongeren adequaat onderwijzen over de klimaat- en ecologische crisis is cruciaal voor het gezamenlijk vermogen van de Nederlandse samenleving om de enorme uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden,” staat te lezen in de brief.

Veel jongeren geven aan dat de klimaatcrisis ze bezorgd en onzeker maakt over de toekomst. “Klimaatonderwijs moet daarom verder gaan dan alleen de oorzaken en consequenties behandelen,” zegt Elma Blom, hoogleraar pedagogiek en onderwijskunde. “Door daarnaast handreikingen te bieden hoe jongeren kunnen omgaan met klimaatverandering en wat ze eraan kunnen doen, verbeteren we zowel hun weerbaarheid als hun mentale welzijn.”

Is er momenteel dan geen aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs? “Jawel, maar het steunt te veel op vertrouwen in technologische oplossingen en benadrukt onvoldoende wat de gevolgen zouden zijn van te weinig of niets doen,” zegt Sander Otte, hoogleraar technische natuurkunde en initiatiefnemer van de brief. “Alleen door de crisis in de volle breedte te adresseren, inclusief de politieke, psychologische en sociaal-economische aspecten, kan draagvlak worden gecreëerd voor de maatschappelijke systeemtransitie die noodzakelijk is voor een blijvende oplossing van het klimaatprobleem.”